Hlavní stránka    Dálkový odečet měřidel

Dálkový odečet měřidel

Systém centrálních odečtů CRS 40

CRS 40Systém centrálních odečtů CRS 40 slouží k bezkontaktnímu odečtu dat vysílaných rádiovými indikátory topných nákladů E-ITN 30 a rádiovými moduly pro vodoměry E-RM 30. Systém je bezdrátový a s výjimkou napájení z elektrické sítě 230 V (a případného připojení k Internetu) nevyžaduje při instalaci montáž žádných kabelů.

  

Koncepce systému - jak jsme to zamýšleli

Naším cílem vždy bylo Vám co nejvíce ulehčit vlastní správu a administraci celého systému. Systém proto vyžaduje minimum aktivních uživatelských zásahů přes grafické rozhraní. Při běžném provozu sám zpracovává a ukládá data. V případě, když nastane problém (porušená elektronická plomba, nadměrný zpětný tok u vodoměru nebo nemožnost odečtení indikátoru či rádiového modulu) o sobě vědětpošle e-mail – a vy můžete vzniklou situaci bezodkladně řešit. Čas od času si také můžete data z odečtové sítě automaticky zazálohovat na Váš počítač.

  

Tipologie systému

Odečtová síť se skládá z jedné řídicí jednotky B a několika sběrných jednotek A. Tyto jednotky jsou při instalaci automaticky nakonfigurovány do bezdrátové sítě s hvězdicovou typologií. Každá sběrná jednotka A přímý rádiový kontakt s řídicí jednotkou B. ta řídí komunikaci v celé odečtové síti, získaná data ukládá a zpracovává. Řídicí jednotka může být také připojena do sítě Internet. V tom případě je možné k uloženým informacím přistupovat z běžného webového prohlížeče, případně si nechat zasílat každodenně výsledky odečtů a případná hlášení o chybách.

   

Výhody systému

Vzhledempoměrovému způsobu rozúčtování topných nákladů nebo spotřeby vody jsou vždy hlavním problémem při zpracování neúplná data. To může být způsobeno ovlivněním měřiče, jeho úmyslným poškozením neboporuchou.

Komplikací jsou také změny cen energií nebo vodyprůběhu roku. Další problémy mohou přinést stěhování, při kterých zapomenou obyvatelé zaznamenat spotřebu.

těchto důvodů je nutné provádět časově náročné meziodečty nebo dopočítávat spotřebu, aby bylo možné stanovit hodnoty ke konkrétnímu datu. Tak se rozúčtovatel vystavuje zbytečnému riziku reklamacíkonfliktůuživateli bytů.

Díky instalaci systému centrálních odečtů můžete mít informacespotřebě teplavody každý den v roce. Jakoukoliv chybu nebo ovlivnění lze navíc velice rychle odhalitsjednat rychlouefektivní nápravu. Díky tomu dojdeke snížení množství ovlivněníobyvatelé rychle zjistí, že jejich neoprávněné zásahy jsou rychle zjištěnynepřináší jim žádný užitek, pouze nutnost uhradit náklady na uvedení poškozených indikátorů a vodoměrů do bezvadného stavu.

Svým zákazníkům, družstvům a sdružením vlastníků jednotek, můžete také díky velkému množství aktuálních dat poskytovat dodatečné statistiky a informace o jejich spotřebě. Tak se dá mnoho problémů spojených např. s nadměrnou spotřebou některých obyvatel řešit již v průběhu zúčtovacího období. To představuje samozřejmě významnou konkurenční výhodu.