Hlavní stránka    Měřidla a indikátory na topení

Měřidla a indikátory na topení

Námi ověřená a oblíbená poměrová měřidla, která se montují na radiátory :

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30 s integrovaným rádiovým vysílačem

E-ITN 30E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů.

vizuální odečetIR odečetrádiový odečet

  

Odečet údajů

Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu.

Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmypomocí mobilní přijímací jednotky před domem. Pokud požadujete on-line informace každý den, může být odečet prováděnsystémem centrálních odečtů CRS 40 nainstalovanýmdomě.

Pokud používáte také vodoměry s rádiovými moduly E-RM 30, můžete je odečítat spoluindikátory topných nákladů.

  

Uživatelská kontrola

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LC displeji. Ten je pro lepší dostupnost umístěn na horní straně moderně designovaného přístroje.

Odečet naměřených hodnot

  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
  3. kontrolní alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru

  

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je vybaven elektronickou plombou, která umožňuje rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená její přesné datum. Údaj o neautorizované  manipulaci je vysílán v rádiovém signálu.

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Pomocí infračerveného rozhraní je možné z paměti přístroje přečíst spotřební hodnoty a teploty radiátoru za posledních 12 měsíců.

  

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 105 °C.

     

Technické údaje

Metoda indikace dvousnímačová metoda
Podmínky registrace
teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C
rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
Celkový vyhodnocovací součinitel
jednotková stupnice, K = 1
Kalendářní funkce
loňský náměr,
za posledních 12 měsíců: měsíční náměry, min., prům. a max. teploty radiátoru, počty otopných dnů
Zobrazení údajů pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Odečet údajů vizuálně, rádiové a infračervené rozhraní
Ochrana proti ovlivnění
průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu
elektronická plomba - při demontáži zaznamenání data manipulace
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Rozměry 100 x 37 x 33 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál ABS + PC / Al -  F22
Krytí IP 42
Shoda s legislativou ČSN EN 834
Technické údaje rádiové části
Provozní frekvence 868 MHz
Vysílací výkon < 5 mW
Délka vysílání 8 ms
Dosah vysílaných dat až 250 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou)
Pozn.: veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.
Kodování dat ano

  

Rozměrové náčrty

E-ITN 30

 

vodoměry

Elektronický rádiový modul E-RM 30 pro bytové vodoměry Apator Powogaz

E-RM 30 + Powogaz

Rádiový modul zajišťuje snímání dat ze speciálně upraveného vodoměru a jejich vysílání rádiovým signálem. Umožňuje tak odečty spotřeby vody bez nutnosti vstupu do bytu, v případě instalace indikátorů topných nákladů E-ITN 30 je možné vzdáleně odečítat i spotřebu tepla. Systém tak chrání Vaše soukromí a šetří Váš čas.

vizuální odečetIR odečetrádiový odečet

  

  

Odečet údajů

Prutová anténa modulu E-RM 30 se vyznačuje velmi dobrou účinností. Díky tomu je možné bezproblémově odečítat data bez vstupu do bytu nebo domu, a to i v případě instalace vodoměrů ve stoupačkových šachtách mnohapatrových budov. Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky před domem. Pokud požadujete on-line informace každý den, může být odečet prováděn i systémem centrálních odečtů CRS 40 nainstalovaným v domě.

Pokud používáte také rádiové indikátory topných nákladů E-ITN 30, můžete je odečítat spolu s rádiovými moduly.

  

Uživatelská kontrola

Uživatelská kontrola množství spotřebované vody je možná na analogovém číselníku vodoměru.

  

Ochrana proti ovlivnění

Na rozdíl od klasického vodoměru umí rádiový modul E-RM 30 rozlišit i směr toku vody - je tak možné odhalit případnou manipulaci s vodoměrem (jeho otočení).

Rádiový modul je samozřejmě možné zajistit klasickou mechanickou plombou proti demontáži z vodoměru. Pro případ sejmutí je rádiový modul vybaven elektronickou plombou, která umožňuje rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená její přesné datum. Informace o sejmutí rádiového modulu z vodoměru je vysílána v rádiovém signálu.

Pomocí infračerveného rozhraní je možné z paměti přístroje přečíst měsíční hodnoty dopředného i zpětného toku 12 měsíců zpět.

Vodoměry Apator Powogaz jsou nadstandardně chráněny proti účinkům magnetického pole.

  

Technické údaje

Rádiový modul E-RM 30
Provozní teplota 5 až 50 °C
Kalendářní funkce spotřeba za posledních 12 měsíců (v režimu dopředného i zpětného toku)
Odečet údajů rádiové a infračervené rozhraní
Ochrana proti ovlivnění detekce zpětného toku např. při otočení vodoměru
elektronická plomba - zaznamenání data manipulace při sejmutí modulu
možnost mechanického zaplombování rádiového modulu k vodoměru
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická
Rozměry 70 x 43 x 69 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál polykarbonát
Krytí IP 64
Třída klimatického a mech. prostředí B
Třída elektromagnetického prostředí

E1

Rádiové parametry
Provozní frekvence 868 MHz
Vysílací výkon < 5 mW
Délka vysílání 8 ms
Dosah vysílaných dat až 500 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou)
Pozn.: Veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny, atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.
Kódování dat ano

  

Použití

Rádiový modul je určen pro použití v sestavě s níže uvedenými vodoměry Apator Powogaz v libovolné pracovní poloze.

Typ

studená voda
teplá voda
JS-1,6
JS90-1,6
JS-2,5
JS90-2,5
JS-2,5-G1
JS90-2,5-G1
JS-4
JS90-4
Nominální průměr [mm] 15 20
Trvalý průtok Q3 [m3/h] 1,6 2,5 4
Přetěžovací průtok Q4 [m3/h] 2 3,125 5
Minimální průtok Q1
(horizontální / vertikální montáž)
[dm3/h] 16 / 32
20 / 40
25 / 50
31,25 / 62,5
40 / 80
50 / 100
Přechodový průtok Q2
(horizontální / vertikální montáž)
[dm3/h] 25,6 / 51,2
32 / 64 
40 / 80
50 / 100
64 / 128
80 / 160
Maximální dovolená chyba
(Q2 až Q4)
  ±2 %
±3 %
Max. pracovní teplota [°C] 30
90
Max. pracovní tlak   1,6 MPa (16 bar)
Délka [mm] 110 130
Shodnost s normami   MID, EN 14154, OIML R49
Třída přesnosti MID R100 - H, R50 - V
R80 - H, R40- V

 

  

Rozměrové náčrty

E-RM 30