Hlavní stránka    Výkazy pro klienty ve správě

Výkazy pro klienty ve správě

Předpis úhrad

viz vzor 1- je formulář, který obdrží každý náš klient. Tento dokument seznámí uživatele s jednotlivými položkami, na které se vybírají zálohy. Po skončení roku se provede vyúčtování a přeplatky se vrátí uživateli resp. uživatel uhradí nedoplatek.
Na uvedeném formuláři jsou potřebné údaje - číslo účtu, termín úhrady, var. symbol. Plátci prostřednictvím SIPO se o zadání trvalého příkazu nemusí starat. Správce zajistí inkasní formou. 

Kontrolní formulář před vyúčtováním

- viz vzor 2- tento formulář obdrží klient před vyúčtování. Údaje na formuláři vstrupují do vyúčtování a každý klient má takto možnost si provést kontrolu ještě dříve, než k samotnému vyúčtování dojde.

Vyúčtování

- viz vzor 3 - za předchozí období proběhne vúčtování všech zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu a domu.
Přeplatek uživatel obdrží na svůj účet, nebo složenkou. Případný nedoplatek, uživatel uhradí na účet společenství (družstva).
Na formuláři se objeví potřebné údaje- číslo účtu, termíny, vysvětlivky.

Technický list k vyúčtování

- vzor 4 - je ve své podstatě identický s  kontrolním formulářem, avšak již po korekci čísel. Formulář je rozšířený o údaje vyplývající z povinnosti dle vyhl. 269/2015sb.

Fond oprav

- vzor 5- přehled čerpání z "fondu oprav" , nebo-li také z dlouhodobé zálohy v oblíbeném formátu. Z formuláře jsou patrné položky, období čerpání, částka připadající na uživatele z celkového nákladu za středisko, dále způsob rozúčtování dle platných vyhlášek a nařízení. Klienti mají možnost obdržet i podrobnější rozpis na položky.

 

Předpis úhrad spojený s užíváním bytu a domuKontrolní listVyuctovaniTechnický listFond oprav