Hlavní stránka    Výhoda správy budov u nás

Výhoda správy budov u nás

Cena za správu budov činí 194Kč/měs a byt (nebyt)- v r. 2023.

Každé středisko (SVJ , BD) má při našem vedení svůj bankovní účet možnost s tímto účtem disponovat.Naše společnost má dispoziční práva dle předchozí dohody.

Revize zajišťujeme automatizovaně, stejně tak i odstrańování závad.Předseda je o každém kroku objednávaných revizí informován, má možnost objednávku pozastavit- změnit.

Opravy jsou zajišťovány na základě požadavku klienta (klient má i možnost zajistit si opravu sám). Rozsah prací dopředu konzultujeme s výborem.

Účetní agendu zpracováváme průběžně.

Evidence dlužníků probíhá každý měsíc a je možné každý měsíc obdržet tento přehled např. na email.

Vyúčtování probíhá dle platné legislativy - zpravidla v měsíci březnu a dubnu.
Před vyúčtováním klienti obdrží náhled evidovaných náměr z měřidel, pro vlastní kontrolu.

Rozpis služeb pro "správu budov a bytů" naleznete zde

Odečty měřidel pro vyúčtování si mohou zajišťovat sami střediska, nebo je možné je zajistit prostřednictvím naší společnosti. Většina středisek v naší správě má již zřízený dálkový odečet a výstupy pod kontrolou.

Fond oprav evidujeme až na jednotlivce, každý uživatel obdrží formulář s informací o celkové výši nákladu a jeho podílu, dle pravidel.

Zajišťujeme i další služby, dle požadavků klienta. Např. :