Úvod

Naše společnost působí zejména v oblastech „okres Šumperk“ (Šumperk, Hanušovice, Štíty, Zábřeh na Mor. , Lukavice, Velké Losiny, ……) .

 

                Vedení účetnictví , vyúčtování na jednotlivé jednotky, vedení „fondu oprav“ na jednotky , revize, zajišťování oprav dle požadavku klienta, zajišťování vymáhání pohledávek neplatičů, poradenství v návaznosti na stanovy,   by mělo být standardem každé správcovské společnosti. Přesto naše společnost nabízí více výhod , než pouze standardy.

 

 

                Významným prvkem je odborná znalost v oblasti stavebnictví a finančnictví , zejména pak v souvislosti se státními dotacemi. Právě aktuální dotace „Zelená úsporám“ (dočasně pozastaveny žádosti) se staly předností naší společnosti, jelikož precizní přípravy spolu se vhodným řešením přineslo našim klientům nemalé úspory v oblasti nákladů za teplo a nákladů na stavbu. V této oblasti připravujeme zájemcům ze stávajících klientů a pro klienty , kteří plánují navázat užší spolupráci možnost přípravy podkladů tak, aby v období spuštění dotací mohli žádost o dotaci předat příslušné organizaci.

                Jedním z cílů naší společnosti je finanční zvýhodnění právě těch jednotlivých klientů, kteří mají výtečnou platební morálku, dále těch, jež využívají platby prostřednictvím SIPO.

 

                Předností naší společnosti je také využívání nejmodernějších technologií v oblasti vedení správy a komunikace se zákazníkem. Naši zákazníci oceňují právě minimalizování administrativních požadavků ze strany správce. Odměna za zajišťování správy je velice příznivá a s ohledem na rozsah služeb je více než potěšující.

 

Novinkou v roce 2012 je podpora a pomoc při řešení energetických úspor nejenom pro střediska , ale i jednotlivé byty. Je i naším zájmem , aby náklady za el. energii a plyn splňovali požadavky našich klientů

 

 

Šumperk , něco o něm zde  

powered by useWeb.Cz © 2008 | Validní XHTML a CSS 2.1 kód | zasílat změny na e-mail