Hlavní stránka    Reference a realizace    Evaldova 1 3

Evaldova 1 3

Realiazce v roce 2017 - očekávaná dotace 1 843 997Kč

Stručný popis projektu : Objekt bude zateplen – plášť, stropy suterénu, výměna oken, oprava (výměna) balkonů a vstupního schodiště. Zateplení z důvodu: vysoká energ. náročnost domu, kondenzace vlhkosti, výskyt plísní, s cílem revitalizovat objekt /Zlepšení tepelně technických vlastností bytového domu, - snížení spotřeby tepla, snížení spotřeby fosilních paliv/ čímž dojde ke zlepšení stavu a vzhledu objektu

Projekt : CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004518 - „Zlepšení tepelně technických vlastností bytového domu Evaldova 1 a 3 v Šumperku“ - je spolufinancován Evropskou unií .

Realizace projektu – stavby : od 15.5.2017 do  26.9.2017

před realizacíZahájena realizace - průběhPo realizaci