Hlavní stránka    Reference a realizace    Jesenická 7

Jesenická 7

Realiazce v roce 2018 - očekávaná dotace 740 701Kč

Stručný popis projektu : Objekt bude zateplen – plášť, stropy suterénu, výměna oken, oprava balkonů. Zateplení z důvodu: vysoká energ. náročnost domu, kondenzace vlhkosti, výskyt plísní, s cílem revitalizovat objekt /Zlepšení tepelně technických vlastností bytového domu, - snížení spotřeby tepla, snížení spotřeby fosilních paliv/ čímž dojde ke zlepšení stavu a vzhledu objektu

Projekt :CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006178 - „ Zlepšení tepelně technických vlastností domu Jesenická 7, Šumperk“ - je spolufinancován Evropskou unií .

Realizace projektu – stavby : od 24.4.2017 do  30.9.2018 / dílo : 6.6.2018 -30.9.2018

Před realizací Po realizaci