Hlavní stránka    Výměna měřidel

Výměna měřidel

Měřidla mají svou životnost.

Výměna vodoměrů :  Od roku 2012 je doba platnosti ověření bytových vodoměrů sjednocena na 5 let (Vyhláška 345/2002) . Provádění ověřování (přecejchování) vodoměrů a následná zpětná montáž stejného měřidla se z praktických důvodů neprovádí. Řešením je výměna vodoměru za nový vodoměr nebo vodoměr repasovaný a ověřený zkušebnou.

Poměrové indikátory topných náměr (ITN) zpravidla po 8-10letech dle výrobce.

                                   

Připravíme vám nabídku na jejich výměnu, nebo montáž na místa, kde ještě nejsou usazená. Můžete se rozhodnout, budete li požadovat jejich následný odečet a rozúčtování, na základě nabídky ceny za tyto služby. Realizaci výměny vodoměrů, provádí spolupracující společnosti s oprávněním (zák. č.505/1990sb. §19)

Namontvaná (nová či vyměněná) měřidla je možné si odečítat svépomocí, radiem, dálkově - internetem.

Rozúčtování tepla provádíme dle platné legislativy  

Popis nabízených měřidel zde.